پنج سال گذشت

کار های دردست اقدام:

برای سال1392

احداث و باز سازسیدفتر روستای شیرجوپشت

گرفتن مجوز جمع آوری شیر

گرفتن درو گر یاهمان کمباین برنج واحداث بانک نشاء برنج و سایرمحصولات کشاورزی

سال 1393

ساخت شرکت تعاونی و باز سازی دفتر امامده و فروشگاه مصرف امامده

ساخت زیر بنایی ساختمان جلوی شرکت برای مهمان سرا اعضای تعاونی تولید کشور

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
سید رضا قاسم پور

خد ا قوت برادر!:) گامهایت استوار و اراده ات محکم و پایدار . در شرایط کنونی همین برنامه ها هم در صورت اجرایی شدن گامهایی بلند هستند در جهت رفع مرومیت زدایی و رفاه حال منطقه. تشکر می منیم از جنابعالی. پیروز و موفق و سرافراز باشی:)