تبریک انتصاب

جناب آقای تیمور رنگیدن انتخاب شما را بعنوان ریاست محترم تعاون روستایی استان گیلان تبریک عرض می نماییم

امیدوارم در سایه الطاف خداوند سایه شما به کشاورزان برسد . هرچند این امر محال تاکنون کمتر از طرف مسُولی به کشاورزان برسد.

ما و کشاورزان امیدوار به دستان مدیران استانی هستیم.

/ 0 نظر / 23 بازدید