وانگری در تعاونی ها تولید

آینده شرکتهای تعاونی تولید پس از جذب مدیران عامل به سازمان جهاد کشاورزی در هاله از ابهام صورت می گیرد بدون هیچ گونه رقابتی جایگزین مدیران قبلی تراشیده می شوند.

این شرکتها سالیان سال با اعتماد سازی بین خود واعضای تشکیلات بصورت تخصصیی بوده وتمام امکانات رفاهی را برای اعضای خود ایجاد کردنند

از استان که هیچ آگهی و اطلاعیه جهت جذب مدیرعامل اتحادیه استان گیلان در سطح کلی وبدون رقابت برای مدیر عاملی تا شهرستانها بدون داشتن کوچکترین الویت در جذب مدیران عامل صورت گرفته است.

البته درس آخر باید تلاشهای گروه جدید را به فعال نیک گرفت و کسانی که از پیش ما رفتن قدردانی کرذ آنها فقط به عشق مردم ورضای خدا کارکردنند

چالشی بزرگ پیش رو دارنند که ازمجموعه خود کمک بگیرند

در هر کشوری یا هر شرکتی برای جذب مدیر تشکیلاتی اطلاع رسانی و الویت بندی صورت می گیرد.

در تشکیلات به بزرگی اتحادیه استان حتی از چند نفر رزمه ای کاری گرفته نشده است اینجانب احساس خطر می کنم و دستم بند است که در مدتی بعنوان مدیر عامل شرکتی بودم چنین بی نظمی در هیچ تشکیلاتی ندیده ام

بطور کامل مخالف جذب مدیر عاملی هستم که هیچوقت مدیر یت و یا مدیر اجرایی تاکنون نبوده  و رزومه قابل مشخص و شفافی نداشته است.

/ 0 نظر / 19 بازدید