عکسهای سرشماری کشاورزی 93

عکسها از مهندس مجتبی رضایی

 

 

 

/ 4 نظر / 28 بازدید
کاراته نيوز

سلام راستشو بخوا? داشتم ب?ن صفحات وب گشت م?زدم که به وبلاگ تو برخوردم... واقعا وبلاگ قشنگ و جذاب? دار? مطالبشم عال?ه... م?خواستم اگه موافق باش?، با سا?ت من تبادل ل?نک کن?.. البته م?گم.. اگر موافق?... اگه نظرت مثبت بود، به آدرس سا?ت من مراجعه کن و به من اطلاع بده تا من هم تو رو با نام دلخواهت تو سا?تم درج کنم... البته اگه بنر هم دار?، م?تون? آدرسش رو به علاوه آدرس وب خودت برام بفرست? تا بدرجمش.. منتظرتما، منو قال نذار? ;)

اتحادیه تولیدروستائی گیلان

تیموررنگیندن مدیر سازمان تعاون روستائی گیلان شد. مراسم تودیع سرپرست و معارفه مدیریت جدید سازمان تعاون روستائی استان گیلان روز دوشنبه 27/7/93 درمحل سازمان تعاون روستائی استان گیلان بر گزار گردید مراسم تودیع سرپرست ومعارفه مدیریت جدید سازمان تعاون روستائی استان گیلان روز دوشنبه 27/7/93 باحضور عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستائی کشور،ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی استان گیلان،مدیرا ن ستادی سازمان جهادکشاورزی،مدیران ارشد سازمان تعاون روستائی استان،روسای ادارات تعاون روستائی شهرستانها ونیزمدیران اتحادیه های تعاونی روستائی،تعاونی تولید روستائی،تعاونی دامداران،تعاونی مرغداران ،تعاونی زنبورداران وتعاونی چایکاران استان درمحل سالن اجتماعات سازمان تعاون روستائی استان گیلان بر گزار گردید. دراین مراسم ابتدا جناب آقای مهندس شعبان نژاد ضمن تقدیر وتشکر از جناب آقای ضیاءفیض پور که مسئولیت سرپرستی موقت سازمان تعاون روستائی استان راتاکنون برعهده داشتند، در مورد لزوم وجود تعامل موثر وسازنده بین تشکلهای بخش کشاورزی و کوتاه کردن پروسه تولید محصولات کشاورزی ونیازبیش از پیش حمایت از تولیدکنندگان محصولات توسط سازمانها

مژگان حسن دوست

درود فراوان بر آقاي پاينده عكس هاي ارائه شده بسيار جالب و ديدني بود و از ديدگاه يك مردم شناس و مردم نگار گوياي كامل فرهنگ آن منطقه مي باشد. سپاس از ارائه اين up جالب و اطلاع رساني كامل شما و كسانيكه در ارائه اين up ياري نموده اند

کاراته���نيوز

سلام... خوبي؟.. راستشو بخواي داشتم بين صفحات وب گشت ميزدم که به وبلاگ تو برخوردم... واقعا وبلاگ قشنگ و جذابي داري مطالبشم عاليه... ميخواستم اگه موافق باشي، با سايت من تبادل لينک کني.. البته ميگم.. اگر موافقي... اگه نظرت مثبت بود، به آدرس سايت من مراجعه کن و به من اطلاع بده تا من هم تو رو با نام دلخواهت تو سايتم درج کنم... البته اگه بنر هم داري، ميتوني آدرسش رو به علاوه آدرس وب خودت برام بفرستي تا بلينکمش.. منتظرتما، منو قال نذاري [شوخي]