وقتی اعضای شرکت نگرانند نمی دانند حق کیست؟؟

یکی ازمعضلهای این شرکت روشن نبودنیا درک صحیح  اعضای از حقوق خود در قبال شرکت خود است بطور مثال :تعجبتعجب

آنچه اخیرا درحوزه فعالیت این شرکت رخ داده ادغام شرکت با تعاونی تولید است نگرانند مردم شیرجوپشت پایین از اینکه از شرکت خودشان کود شیمیایی را دریافت کنند یا از بخش خصوصی ؟چرا؟سوال

علت :بخش خصوصی علاوه بر توزیع کود شیمیایی مسئولیت بیمه مزراع برنج را دارد می ترسند اگر از شرکت خود کود بگیرندشرکت خصوصی بانفوذخود بیمه را برای آنان سخت می گیرد.وای چرا؟سبز

کسی که حاضراست خودش آسیب نبیند. روی بچه خودش بایستد تا نسوزدافسوس

راستی ما در این سی پنج سال و بیش از 1400 سال درس نگرفته ایم .یا شاهد ما هم اهل کوفه شدیم

وای برمن نتوانسته ام ترویج کنم عدالت و حقوق دریافتنی مردم را . آقای پاینده خداوند در آن دنیا از شما سوال می کند چرا به مردم کمک نکرده اید ؟یادم رفت. من نمی دانستم مردم نمی دانند .اینان جواب قانع کننده دربرابرخدانمی شود.ناراحت

و خدا قانع نشد  قهقهه

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
تلاطم

چرا هیچکس براتون نظر نمیذاره؟! فکر کنم آمار بازدیداتون خیلی کمه.