بیدار شوید خفتگان بیدار

این موضوع مرا آزار می دهد که کمباین برنج در لاهیجان به ازای هر 14 کیسه شلتوک یک کیسه برای کمبایداران باشدو یا توافقی این قانون است اگر توافقی باشد مردم چگونه با مالک وسیله به توافق برسد قوانین وضع شده را از نظر حقوقی هم نگاهی داشته باشید

بازگذاشتن دست هریک از طرف معامله یعنی .....منتظر

در حالی همین کمبایندار برنج در مازندران از کشاورز آنجا به ازای کمتری کار کرده تقاضای شلتوک کرده مگر همسایه را نگاه داشتن یا راضی کردن بهتر نیست ؟ساکت

مگر نباید شماهمراه مردم شما باشید و به آنان کمک کنید؟ناراحت

/ 0 نظر / 12 بازدید