اعضای محترم تعاونی تولید امام ده

 

یکی از ویژگیهای تعاونی نقش رهبری تعاونی ها که در گذر زمان تغییر و تحول از زمانی به زمان دیگر واز مکانی به مکان دیگر است .نقش رهبری در تعاونی ها نیاز به ویژگیهای نظیر معتهد، فداکار ، فارغ از خود و ایثارگر باشد. تا لغزش صورت نگیرد. هدف از تشکیل و به مقصدرساندن تشکیلاتی شرکت تعاونی تولید امام ده کمک گرفتن از مردم در قالب یک کار گروهی درتدابیر توسعه ومشارکت در جهت خدمت به جامعه و رویکردها و ترتیب قرار دادن نهادها حمایتی در آداب و رسوم مدیریتی وتامین خدمات در یک چارت منظم وبا انطباق قانونی وابسته به نیازهای اعضاء انجام شد. شما مردم عزیزخیلی به من اعتماد کردید تا پیشگام و توانایی هدایت شرکت تعاونی تولید امام ده وقانع کردن اعضاء و مسئولین و تاثیر گذاری بر شما و مسئولین جهت هدف خاص برای این شرکت باشم. شاید من توانسته باشم جلب احترام وحس همکاری وفاداری حمایت ازاعضاء ترویج کنم . این بخاطر ثمره داوری مناسب شما، تصمیم گیری بجا ، درک شرکت، پیشرو بودن، داشتن دانش شعور وسخت کوشی، شهامت، صداقت ،کاردانی، فداکاری وموفقیت اعضاء بوده واین اهداف با حمایت سازمان تعاون روستایی استان گیلان و سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان صورت گرفته که جای مباهات و تقدیر است .اینجانب خواستم با آگاهی و تجربه ، هوش، تاثیر گذاری با نفوذ، داوری عادلانه ،صداقت ،شجاعت ،سخت کوشی ، فداکاری ، انصاف وتوفیق شرکت شما را از خدای خود بخواهم ودر این راه با ایجاد وحدت ، بین اعضاء ، ارائه خدمات به عموم واعضاء ، هدایت و راهنمایی مراجعان و اعضاء ،آموزش عموم مشتریان و اعضاء ، راهنمایی شرکاء و تصمیم گیری به موقع در طرحهای اجرایی ، برقراری صلح و ایجاد توافق وتفاهم بین روستاها ، مبارزه درراه  عدل و انصاف، هدایت واعتماد به نفس در شما و خود ، نهایت پیروزی موفقیت را به ارمغان آوردم  تا شرکت شما در بین شرکتها استان گیلان سرآمد  شود.

ازهمه شما سپاسگزارم

خدمتگزار شما ابراهیم پاینده

/ 0 نظر / 24 بازدید