آغاز فروش کود شیمیایی

اعضای محترم شرکت تعاونی تولید امام ده جهت خرید کود شیمیایی همه روزه می توانید به شرکت مراجعه نمایید

تمام روستاهای امامده بالا و پایین یوسفده اربوکلایه سادات محله امام ده شیرجوپشت بالا و پایین ارباستان و متعلق محله که عضو شرکت هستند می توانند به شرکت مراجعه جهت خرید کود های خود اقدام نمایند

اوره 35 هزار تومان

دی فسفات آمونیم 55 هزار تومان

سولفات پتاسیم 55 هزار تومان

/ 0 نظر / 15 بازدید