باز گشایی دفتر فنی مهندسی کشاورزی در شهر رودبنه

این دفتر در روز شنبه مصادف با اول ربیع اول روز شنبه 13/10/1392 دربازار رودبنه شروع به فعالیت دوباره کرده است.

این دفتر به همت کارشناسان فعال با هزینه شخصی تعمیر شده و به بهره برداری رسیده است فقط مجوزشبکه استقراربرای شرکت است و کارشناسان عزیز با این شبکه تعاونی تولید همکاری می کنند.

جا دارد ازتلاشهای آقای مهندس فرهنگ علیزاده غریب وآقای مهندس سیامک حبیب زاده که با سرمایه گذاری خود برای پویایی کشاورزی منطقه وهمچنین برای کمک به تعاونی تولید امامده این سرمایه کذاری را انجام دادند قدر دانی شود

اینجانب از طرف اعضای وارکان شرکت ازایشان تشکر و قدر دانی می کنم.

در حال حاضر فقط حواله نویسی کود در این دفتر انجام می شود

ما اولین شرکت لاهیجان هستیم دفتر آن در مالکیت اعضای مهندسین تعاونی تولید امامده است.

امید واریم در آینده نزدیک کارهای فنی بیشتری در حوزه فعالیت خود انجام دهیم

/ 0 نظر / 14 بازدید