اولین گردهمایی مدیران عامل تعاونی تولید

تعاونیهای تولید لاهیجان در تاریخ سوم شهریور نود سه برای اولین بار خود جوش گرد هم جمع شدند تا اهداف خود را برای سال جاری روی کاغذ بیاورند و می خواهند مسیر طی نشده چند سال گذشته را به سر انجام برساننددر این جلسه فقط سه شرکت حضور یافتن

این جلسه در دفتر تعاونی تولید امام ده در رودبنه انجام گرفت و که قرار بود حضور ریس اتحادیه استانی کامل تر شودکه ایشان هم کم لطفی نمودن قابل توجه بود و تشکر و قدر دانی از ایشان خبر از نیامدن خود دادن.

حاشیه :جالب است بدانید برای اینکه ترازنامه به سازمان تعاون روستایی برساندشرکتی حتی ریالی نتوانسته در آمد کسب کند 600 هزارتومان پول حسابداری داد در حالی مدیر عامل خدمات مجانی انجام می دهدلبخند

/ 0 نظر / 16 بازدید