همکاران تعاونی تولید امامده

آقای مهندس حسن بابایی ناَظر برنج از سال 1388

آقای مهندس سیامک حبیب زاده کارشناس ارشد زراعت برنج از سال 1388

آقای مهندس فرهنگ علیزاده غریب کارشناس ارشداصلاح نباتات 1388

سرکارخانم مهندس سمانه عسکری کارشناس دام شرکت از سال 1390

آقای مهندس علی گلشاهی کارشناس ارشد دام شرکت از سال 1389

سرکار خانم شریفه غریب کارشناس کامپیوتر شرکت دارای مدرک لیسانس

سرکار خانم شایسته غریب مسئول دفتر رودبنه دارای مدرک لیسانس

سرکار خانم فاطمه عسکری مسئول دفتر مرکزی دارای مدرک لیسانس

سه نفر از ناظران برنج 

خانم  دکتر صنم صفایی چایکار

خانم مهندس راحله رحمانی کارشناس ناظر برنج

خانم مهندس پیشنماز زاده کارشناس ارشد یرنج

ضمن قدر دانی از این عزیزان که سالیان سال ما را کمک بلا عوض کردند وشرکت تعاونی تولید امامده را در استان گیلان نمونه کردند

این افراد دلسوز بازوان من وشرکت هستند این کوچکترین خدمتی است اینجانب به نمایندگی از سهامداران شرکت تعاونی از ایشان می کنیم

/ 2 نظر / 20 بازدید
...

افکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه بر تخت نشینان . . . حکیم ارد بزرگ

...

نقدر خوب هستم که ببخشمت … اما … آنقدر احمق نیستم که دوباره به تو اعتماد کنم !