تولدحضرت معصومه روزدخترمبارک

بزرگداشت حضرت معصومه(س) وآغاز دهه کرامت برهمه همکارانم مبارکبادفرشته


ضمن آروزوی توفیق برای همه دختران ایران برای سرافرازی کشورشان تلاش می کنندفرشته


/ 0 نظر / 11 بازدید