اهداف تعاونی تولید

اهداف تعاونی تولید بر روی سایت اتحادیه در اساسنامه نوشته شده است.

اهداف تعاونی تولید امام ده علاوه بر اساسنامه و اجرایی نمودن مفاد اساسنامه تغییراتی در سطح کلان ایجاد کرده که هیچ یک از تعاونیهای تولید کشور از آن برخوردار نیست

در اینده اهداف اجرایی شده بصورت پایلوت برای سایر تعاونیها تسری پیدا کند

یکی اینکه ما سالانه از نیروی کارشناسی دانشگاهی استفاده می کنیم همچنان نگران حقوق و منابع مالی آنان هستیم.

برای شناسایی تعاونی تولید امامده باید با ما یک ماه کار کنید تا اهداف به چشم شما بیایید

/ 1 نظر / 12 بازدید
سجاد

لطفا مطلبی که در لینک زیر برایتان گذاشته ام را بخوانید. http://www.tabnak.ir/fa/news/398812/%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1