بسیارمتاسف شدیم

درگذشت ابو شهدا امامده مرحوم قاسم وکیلی این ذخیره محل باقی مانده انقلاب وجنگ ما را نیز غمگین نمود/

خانواده محترم وکیلی صادقی مار ا در غم خود شریک بدانید

/ 0 نظر / 15 بازدید