انتخابات شورای مرکزی استان گیلان

این شرکت باتمام امکانات ازهمه فارغ التحصیلان بخش کشاورزی دعوت بعمل می آورد که در این انتخابات شرکت فعال داشته باشند.

تمامیت و موجودیت قشر زحمتکش بخش کشاورزی و محیط زیست در این است به کاندیداهای رای دهند که امتحان شده و درد آشنا باشند

ما نیز به نیروی های رای می دهیم که بتوانیم به آنان دسترسی و آنان را غمخوار خود بدانیم.

سالهاست در حسرت تشکل مستقل وبدون گرایش مانده ایم شایدانقلابی بتوانند انجام دهندو این به دستان تک تک شما انجام می گیرد

پس همه باهم روز 26 اردیبهشت در انتخاب بهترینها شرکت می کنیم.

/ 0 نظر / 14 بازدید