در خواست از مدیریت جهاد کشاورزی لاهیجان

با اینکه مدتی است ازمدیریت لاهیجان درخواست شده که روستاهای جدا شده از شرکت تعاونی روستایی پشاهنگ را به تعاونی تولید امام ده واگذار کند ولی تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

با دیگر از ایشان خواهش می کنیم بخاطرحفظ و بقای سهامداران تعاونی روستایی و با توجه به اساسنامه سال 1391 شرکت تعاونی تولید که حوزه عمل آن شامل روستاهای شیرجوپشت بالا و پایین وارباستان ومتعلق محله به آن اضافه شده است سهمیه کود که به هر دلیل در سالیان گذشته از این شرکت جدا شده را به این شرکت باز گرداند.

یکی ازعلل درخواست از مدیریت لاهیجان . بدهی 25 میلیونی سهامداران حوزه فعالیت سابق است که ما هیچ اطلاعاتی از آنان نداریم با اینکار ایشان می تواند در پرداخت بدهی شرکت تعاونی به بانک کشاورزی ما را کمک کند.

دلیل قانونی دیگر اینکه سهامداران ادغام شده خبری از تعاونی پویا و نمونه استانی خود ندارند.

از شوراهای حوزه فعالیت شرکت تعاونی تولید نیز می خواهم منافع موکیلان خود را بر منافع شرکتهای خصوصی و سایر افراد ذینفع ترجیح دهند.

مدیریت شرکت تعاونی تولید امام ده اعلام می کند به هر طریق که سال گذشته شوراها کود دریافت کردن همان کار را ما نیز برای آنان انجام می دهیم وکود آنان را تامین می کنیم.

نکته قابل تحمل

مدیریت محترم جهاد لاهیجان سهمیه کود پتاس ما را 25 تن اعلام کرده ما می توانستیم خرید آن را آنجام دهیم ولی مشتری و متقاضی نداشته در حالی حوزه فعالیت ما (شیرجوپشت بالا و پایین و ارباستان و متعلق محله )با کمبود شدید پتاسیم رنج برده و شرکت یا افراد خصوصی نتوانسته کود اعضای ما را تامین کند.

/ 3 نظر / 16 بازدید
پاینده

شنبه 11 مرداد به آقای محمدی مراجعه کردم

پاينده

در تاريخ 12/05/93 با حضور در مديريت و تشكيل جلسه با توليدات گياهي ومعاون فني اداره به اين نتيجه رسيدم اينان حاضر به دادن مجوز گرفته شده شركت نيستند در حالي به راحتي اين مجوز را از شركت پيشاهنگ گرفتن نظر نهايي صحبت ايشان اين بود شما برويد از شوراهاي محل نامه بياوريد اگر مشكلي نبود ما با شما همكاري مي كنم

پاینده

امروز 22 مرداد برای جواب نامه رفتم جواب خاصی ذر یافت نکردم ولی شنیدم اعضای ادغام شده پیشاهنگ عضو تعاونی تولیدمحاسبه نمی شوند در حالی همه عضو تعاونی تولید هستندجهاد و کارشناس آنان خبر ندارند چون جهاد لاهیجان برای خود ایالتی و تعاونی اداره جدا است