# تعاونی_تولید

قیمت انواع برنج در کارخانجات امامده

برنج  هاشمی    ٢٣٠٠٠ریال برنج علی کاظمی  ٢٢٠٠٠ ریال برنج  حسنی  ٢٢۵٠٠ ریال برنج جمشید جو  ٢٣٠٠٠ ریال برنج صدری اعلائ ٢۵٠٠٠ریال نیمدانه یک ١٢٠٠٠ ریال نیمدانه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید