نشست صیمیی با سهامداران ارباستان

در این نشست از نحوه توزیع کود سهامداران در سال آتی و همچنین از نحوه تکمیل مدارک و چگونگی در یافت سهام شرکت تعاونی تولید  برای آنان توضیح داده شد.

این نشست روز پنج شنبه مورخه 13 شهریور 93 در ارباستان جنب دهیاری صورت گرفت.

/ 0 نظر / 12 بازدید