هفته دولت مبارک باد

با آروزوی توفیق به همه کارمندان دولت خواهشمند است و استدعا می شود در ایام به خودتان نمره ندهید بگذارید ارباب رجوع به شما نمره بدهد

نمره شما در بخشهای ما با انان کار می کنیم چند است ؟؟

سازمان دارایی  و مالیات ؟؟

سازمان تامین اجتماعی؟؟

سازمان تعاون روستایی ؟؟

سازمان جهاد کشاورزی ؟؟

پست بانک ؟؟

مخابرات ؟؟

برق ؟؟

تلفن ثابت و همراه اول؟؟

پست ؟؟

بیمه مرکزی ایران ؟؟

/ 0 نظر / 11 بازدید