جناب آقای مهندس  مهرزاد عبدالله زاد انتخاب شما بعنوان ریاست محترم تعاون روستایی نیکو وگرامی میداریم واین امررا به وخرم مجال  می پنداریم  امید واریم درهر پستی باشی موفقیت بهمراه شما باشد وهمچنین اولین حضور شما در لاهیجان را فرخنده ترمی دانیم

/ 0 نظر / 45 بازدید